cognitieve ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

De eerste twee jaren van een kind leggen het fundament voor de cognitieve ontwikkeling. Cognitieve ontwikkeling is een ontzettend breed begrip en alles van onthouden, leren tot aan intelligentie valt onder dit begrip. Je kan bij een kind deze ontwikkeling stimuleren maar ook bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden ontwikkelt het kind al. De volgende fase is van 2 tot 6 jaar oud, in deze fase merk je dat jouw kind enorme sprongen vooruit maakt en halverwege deze fase gaat je kind dan ook naar school. Op school wordt jouw kind gestimuleerd om zich verder te kunnen ontwikkelen. De derde fase is de fase van 6 tot 11 jaar waarbij het kind volgens de theorie van de ontwikkelingsfasen van Piaget problemen leert op te lossen. Het kind wordt zich een stuk bewuster van wat er om hem heen gebeurt en zal hier ook meer vragen over stellen om de nieuwsgierigheid te voeden. De vierde fase is vanaf 12 jaar oud, in deze fase is het fundament gelegd en zal het kind langzaam leren wat de gevolgen kunnen zijn van acties. Tijdens iedere fase is het belangrijk om de cognitieve ontwikkeling te blijven stimuleren.

Deze fases worden op school veelal toegepast en vaak worden de ontwikkelingsstadiums van Piaget erbij gehanteerd. De fases worden ook wel sensomotorische fase (0 tot 2 jaar), Pre-operationele fase (2 tot 6 jaar), Concreet operationele fase ( 6 tot 11 jaar ) en formeel operationele fase ( 12 jaar en ouder ) genoemd. Piaget was een Psycholoog uit Zwitserland die leefde van 1896 tot 1980. Deze psycholoog was dan ook vooral bekend om zijn theorie over de ontwikkeling van het kind en heeft hier in 1972 zelfs de Erasmusprijs voor mogen ontvangen, dit is een prijs die je kan ontvangen wanneer je een buitengewone bijdrage hebt geleverd op gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten.

Scroll naar boven